Mobiliteitsorganisatie Mpact omkadert voortaan Op Wielekes

Deelsysteem kinderfietsen ‘Op Wielekes’ is klaar om kinderen overal in België fietsplezier te bezorgen

Op Wielekes overal in België

De voorbije jaren heeft De Transformisten vzw (voorheen ‘Netwerk Bewust Verbruiken vzw’) de opstartbegeleiding en de omkadering van de Op Wielekes deelpunten voor kinderfietsjes verzorgd. Wat begon met een experiment in Ledeberg-Gent in 2014 evolueerde tot een Vlaams netwerk met bijna 30 depots en meer dan 1.600 leden, dankzij de goesting en inzet van vele vrijwilligers. Als kleine vzw ging De Transformisten op zoek naar versterking om het Op Wielekes netwerk verder uit te bouwen en beter te begeleiden. 

Die versterking is gevonden bij mobiliteitsorganisatie Mpact (voorheen ‘Taxistop’). Die vzw heeft een rijke ervaring als organisator van carpoolen en andere diensten zoals autodelen, woningoppas en Mobitwin (de Minder Mobielen Centrales). Mpact is actief in heel Vlaanderen, Brussel en Wallonië en mikt op een uitbreiding van het Op Wielekes netwerk in heel België, samen met steden, gemeenten en andere lokale partners. 

De Transformisten heeft ‘Hoeveel is genoeg?’ als tagline. De visie van Mpact, met ‘Meer met minder’ als motto, sluit daar nauw bij aan. Mpact werkt aan een efficiënter en eerlijker gebruik van grondstoffen, vooral in de mobiliteitswereld. De organisatie heeft net als De Transformisten voeling met toegankelijke deelinitiatieven. We zijn trots op het pionierswerk dat De Transformisten vzw voor Op Wielekes heeft geleverd. En we zijn ervan overtuigd dat het project bij Mpact in zeer goede handen is en een mooie toekomst tegemoet gaat!Inez Louwagie, coördinator De Transformisten vzw  
Dankzij de circulaire werking van Op Wielekes is fietsen haalbaar en betaalbaar voor zoveel mogelijk kinderen.Mpact heeft de ambitie om het aantal Op Wielekes deelpunten voor kinderfietsen in België te verdubbelen tegen 2025. Tjalle Groen, projectdirecteur Mpact vzw


search previous next tag category expand menu location phone mail time cart zoom edit close