Andere kinderfiets-deelsystemen

Op Wielekes fietst niet alleen. Overal in het land ontstonden gelijkaardige kinderfietsdeelinitiatieven. Ze werken min of meer allemaal op dezelfde manier. Sommige worden door een vereniging opgezet, een groep burgers of andere door een stad of gemeente.

search previous next tag category expand menu location phone mail time cart zoom edit close