Schoten – Wijnegem

Op Wielekes Schoten opent op 30 april 2021 een extra depot in Wijnegem! De Op Wielekes depots van Schoten en Wijnegem zullen nauw blijven samenwerken en uit dezelfde collectie kinderfietsen putten. Je vindt ze echter op verschillende adressen en ze hanteren andere openingsuren. Leden van Schoten en Wijnegem zijn op beide adressen welkom.

Adressen

Schoten

  • Kasteeldreef 42, 2900 Schoten – in het Gemeentepark Schoten, naast de voetballokaal van KFC Schoten

Wijnegem

  • Sportcentrum, Kasteellei 67, 2110 Wijnegem – lokaal naast de inkom

Openingsuren

Schoten

  • Iedere 2de woensdag van de maand van 14u tot 17u 
  • Iedere laatste zaterdag van de maand van 10u tot 12u

Wijnegem

  • Elke laatste vrijdag van de maand open van 15u tot 17u

Prijs

  • Eenmalige waarborg van 30 euro
  • Jaarlijks lidgeld van 30 euro
  • Personen met een bewijs van verhoogde tegemoetkoming bij het ziekenfonds krijgen 50% korting zowel op het lidgeld als de waarborg
  • Voor loopfietsjes dient er geen lidgeld betaald te worden en de waarborg bedraagt slechts 10 euro i.p.v. 30 euro. Zo stimuleert Op Wielekes Schoten-Wijnegem fietsen bij jonge kinderen

Fietsen

Meer informatie / contact

Partners

Op Wielekes Schoten – Wijnegem is een initiatief van de gemeentes Schoten en Wijnegem, Igean, Selab, Streekplatform Voorkempen, Provincie Antwerpen en De Transformisten (nieuwe naam voor Netwerk Bewust Verbruiken). Het project werd mogelijk gemaakt dankzij een impulssubsidie van de provincie Antwerpen voor innovatieve projecten in de inclusieve economie. Het project kreeg ook steun van Kina en ESF.

search previous next tag category expand menu location phone mail time cart zoom edit close