Zemst

Adres

Je vindt Op Wielekes bij de Bibliotheek: Schoolstraat 23, 1980 Zemst

Openingsuren

  • Officiële opening op 3 oktober 2020. Inschrijven verplicht.
  • Open elke eerste woensdag van de maand van 14u tot 17u en elke eerste zaterdag van de maand van 10u tot 12u
  • Tijden de openingsmomenten kun je lid worden van Op Wielekes en fietsen inwisselen

Prijs

  • Jaarlijks lidgeld voor inwoners van Zemst: € 30 per fiets per jaar voor het eerste kind. € 20 per fiets per jaar voor het tweede kind en volgenden.
  • Eenmalige waarborg van € 50 per fiets. € 30 voor het tweede kind.
  • Verminderd tarief mogelijk voor mensen die leefloon of verhoogde tegemoetkoming hebben.
  • Mensen die buiten Zemst wonen kunnen ook ontlenen aan 10 € bovenop de normale tarieven.

Vragen?

Neem contact op via .

Meer info

Kijk in de groep Op Wielekes Zemst op Facebook

Op Wielekes Zemst is een initiatief van de gemeente Zemst (mobiliteit en vrijwilligerswerking) met steun van de provincie Vlaams-Brabant en Netwerk Bewust Verbruiken.

Oproep: vrijwilligers

Wil je als vrijwilliger kleine herstellingen aan fietsen doen of je engageren als onthaalmedewerker van de fietsotheek Op Wielekes Zemst?
Kom dan naar de infoavond op woensdag 16 september 2020 om 20 uur in de raadzaal van het gemeentehuis. De infoavond duurt ongeveer een uur in een coronaveilige omgeving.
Inschrijven via of 015 61 87 20.

search previous next tag category expand menu location phone mail time cart zoom edit close